Indien je een appartement koopt, ben je automatisch lid geworden van een vereniging! Deze vereniging wordt de VvE genoemd, wat een afkorting is voor Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging is geheel eigenaar van alle algemene delen van het gebouw. Iedereen die binnen het gebouw exclusief toegang tot een deel heeft, is eigenaar binnen de vereniging. Een eigen appartement is een vorm van exclusieve toegang. Een actieve vereniging van eigenaren heeft een voorzitter, een bestuur en de vereniging.

Een actieve of slapende VvE?

Er zijn twee soorten VvE`s: de actieve VvE en de slapende VvE. Bij de slapende variant wordt er geen aandacht besteed aan bijvoorbeeld vergaderingen en onderhoud. Hierdoor lopen eigenaren van een slapende VvE het risico dat hun woning minder waard wordt en de eventuele kosten voor renovatie en onderhoud juist hoger worden. De tegenhanger van de slapende VvE is de actieve VvE. Bij deze variant vindt minimaal één keer per jaar een vergadering plaats en daarnaast is de VvE ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook zijn de administratieve en financiële zaken op orde en is er een duidelijk plan omtrent het technisch beheer.

Zelf beheren of uitbesteden?

Het uitbesteden van vve beheer omvat administratieve, financiële en technische activiteiten. Veel verenigingen besteden dit uit aan een professioneel beheerder. Deze zorgt bijvoorbeeld voor het groot of klein onderhoud en onderneemt direct actie indien er een storing of lekkage is. Daarnaast zijn alle financiële aspecten vaak onder de hoede van een professionele beheerder. Van begrotingen tot het betalen van facturen, alle financiële handelingen komen langs. Net als de administratieve taken. De notulen van vergaderingen en de archivering van aktes en andere documenten verloopt via dezelfde route. Indien je alle verschillende taken binnen een VvE opsomt, oogt het als een enorme hoeveelheid werk. Echter maken vele handen licht werk, zeker indien het beheer door een externe partij gedaan wordt!

De eigenaren behouden hun macht

Het onderhoud en beheer kost ook geld. Daarom wordt er van eigenaren maandelijks een bedrag gevraagd. Naast de kosten die de VvE maakt, gaat ook een deel naar een reservefonds. De leden van de VvE kunnen tijdens een vergadering zelf bepalen hoeveel er in het betreffende reservefonds komt. Uiteindelijk hebben de leden van de VvE de macht over alle beslissingen. Zo kunnen zij de voorzitter benoemen of juist ontslaan en kiezen zij zelf ook of er een externe beheerder komt of dat dit binnen de VvE in Arnhem zelf geregeld wordt.