Voordat je een rapport laat opstellen, is het belangrijk om te weten wat het is. De milieueffectrapportage, ook wel MER genoemd, laat alle milieugevolgen van overheidsbesluiten zien. Dit wordt gedaan zodat de overheid deze consequenties kan meenemen in beslissingen over toekomstplannen. Het is erg lastig om zo’n rapport op te stellen, het kan dan ook verstandig zijn om dit uit te besteden. Het scheelt niet alleen veel zorgen, maar je kan er ook voor zorgen dat je tot compleet nieuwe inzichten komt. Al met al, veel voordelen dus. Hoe kan ik eigenlijk een milieueffectrapportage laten opstellen? Deze vraag spookt misschien rond in je hoofd. Het antwoord is vrij simpel en na het lezen van de blog is het allemaal duidelijk.

 

Wat is het voordeel van een milieueffectrapportage?

Een duidelijk en leesbaar MER geef inzicht in de grootste dillema’s en gevolgen voor het milieu per project. Voor sommige projecten is een MER-beoordeling zelfs verplicht. Het geeft je inzicht in de meest belangrijke managementoverwegingen zodat je sneller tot een verstandig besluit kan komen.  Daarnaast kan het er ook voor zorgen dat de lasten van het project een stuk lager uit komen te vallen.

 

Wat staat er in een milieueffectrapportage?

De wet milieubeheer zorgt ervoor dat er allerlei strenge eisen aan de inhoud van het rapport worden gesteld. Natuurlijk zijn er allerlei eisen aan verbonden. Om precies te zijn moeten er 9 punten in worden verwerkt. Hieronder staan ze beschreven, ook staat er kort uitgelegd wat het eigenlijk is.

  • Doel: wat is het doel van diegene die het project is gestart.
  • Plannen/projecten en alternatieven: Op wat voor manier willen ze het doel bereiken? Welke alternatieven zijn er? Wat voor milieugevolgen brengen die alternatieven met zich mee?
  • Autonome ontwikkelingen: Welke andere beslissingen zijn er genomen en zullen het plan of project en alternatieven beïnvloeden?
  • Huidige status en referentiesituatie: Wat is de huidige staat van de omgeving? Als het project niet wordt uitgevoerd, hoe ziet de toekomstige omgeving er dan uit? Dit is de verwijzing voor het vergelijken van de milieu-impact.
  • Milieueffecten: Alle effecten, dus ook van de alternatieven moeten worden beschreven
  • Vergelijking van de milieueffecten: Vergelijk het verschil in milieu-impact, als het project niet is uitgevoerd, het project wel is uitgevoerd of het alternatief is uitgevoerd.
  • Mitigerende maatregelen: Alle maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat er geen milieugevolgen zijn.
  • Leemten in kennis: Alle kennis die nog mist, maar wel belangrijk of soms zelfs noodzakelijk is voor het project.
  • Samenvatting: Een samenvatting die de inhoud van het milieueffectrapportageonderzoek verduidelijkt voor een breed publiek.

 

Belangrijkste punten

De informatie hierboven kan op het eerste oog lastig lijken, maar het valt eigenlijk wel mee. Om een milieueffectrapportage te laten opstellen is het natuurlijk een ander verhaal. De gedachte die je in je hoofd moet houden is de volgende: ‘’Het belangrijkste doel is de bescherming van het milieu’’. Hiermee is eigenlijk alles wel gezegd. In praktijk is het een stuk moeilijker en de regels die erbij horen maken het nu eenmaal niet makkelijker. Maar in essentie draait het allemaal om die ene gedachte.